Social IconSocial IconSocial Icon
Team Single Image

Grundaren av WIN Bygg AB är ansvarig för företagets verksamhet och dess anställda.

Vladimir är en certifierad snickare med mer än 10 års erfarenhet i Sverige. Han har arbetat inom snickeribranschen under en längre tid och har uppnått en hög grad av kompetens och skicklighet inom sitt yrke. Vladimir har en djup förståelse för olika typer av snickeriprojekt och kan arbeta med en mängd olika material och verktyg på ett effektivt sätt. Hans passion för sitt yrke och hans engagemang för att leverera högkvalitativa resultat gör honom till en mycket eftertraktad snickare i Stockholm. Vladimir kommer från Serbien där han också arbetade inom snickeri och drev sitt eget registrerade företag - med att tillverka bikupor. Han hade även egna bikupor och producerade honung.